miércoles, 29 de febrero de 2012

Charla "O outro da institucion: aproximacion as modalidades educativas non-escolares" por Pedro García Olivo


Xira galega deste polémico anti-pedagogo; prolífico propagandista da condición de "mercenario" que arrastran tódolos mestres, por moi libres e radicais que se pretendan. 
Teórico xa non da "escola libertaria" senon máis ben do libertario da non-escola, dícese partidario de "unha escola sen mestres, sen profesores, sen educadores. Unha escola sen alumnos...".
A raíz dos polémicos prantexamentos "anti-escolares" publicados no seu libro "El irresponsable", participou frecuentemente en conferencias en universidades de todo o estado español e tamén noutros países. 


En Compostela poderedes asistir á charla "O outro da institución: aproximación ás modalidades educativas non-escolares".


Máis información: http://www.pedrogarciaolivoliteratura.com/