jueves, 8 de marzo de 2012

Sábado 10 às 20 horas.- Palestra Radio QK (Uvieu) e depois, Ceador Vegano

Tras case 30 anos de emisión ininterrumpida, unha das radios lbres máis veteranas do estado, enfrontase a problemas xudiciais que poderían sinificar o seu feche. O 9 de novembro de 2011 a comunidade de propietarios do edificio onde atopase ubicada a Radio QK, recebeu unha carta da "Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones" na que se lles notificaba a existencia no tellado dun centro emisor en FM (antena) sen autorización e ameazalles con una sanción de ata 500.000 € en caso de non identificar ao propietario da mesma. Situaciones similares viviron as outras radios libres de Asturies: Radio Sele , Radio Nava e Radio Kras.

Compas ovetenses falarán da traxectoria e historia da RadioQK e da problemática actual à que se enfrontan os medios libres de difusión e contrainformación nas ondas asturianas.

Depois da palestra haberá un riquísimo Ceador Vegano.

Máis información sobre a persecución às que están sendo sometidas as radios libres asturianas por parte da "Jefatura Técnica de Telecomunicaciones" en Asturies neste enlace de radio QK